Enter your search terms:
Top
 

Projektai: MEPA

MEPA

2016-2017 m.m. Salomėjos Nėries gimnazija tapo „Mokykla–Europos parlamento ambasadore“ tinklo nare

2018-2019 M.M. GIMNAZIJA DALYVAUS PROJEKTO VEIKLOSE KARTU SU DAR 96 UGDYMO ĮSTAIGOMIS

ES informacinis centras. Šiame puslapyje rasite leidinius arba nuorodas į kitus šaltinius, Europos Parlamento biuro Lietuvoje išleistus leidinius. Juos galima parsisiųsti.
http://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/mokykloms/m%C5%ABs%C5%B3-biuro-ir-kiti-leidiniai

Mokytojų kampelis

http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-15-and-over_lt

Čia rasite:

• užduočių knygą 14–18 metų mokiniams ir jei norėtumėte daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą. Šis leidinys ir jame pateiktos užduotys turėtų suteikti medžiagos ne tik pamąstyti jums patiems, bet ir pasikalbėti apie Europą su draugais ir šeimos nariais.

• vadovą apie Europos Sąjungą (ES) ir apie tai, ką ji veikia. Pirmame skirsnyje trumpai paaiškinama, kas yra Europos Sąjunga. Antrame skirsnyje „ES veiksmai“ aprašoma, kokių veiksmų Europos Sąjunga imasi 35-iose atskirose srityse siekdama pagerinti žmonių gyvenimą Europoje ir už jos ribų. Trečiame skirsnyje „Kaip ES priima sprendimus ir imasi veiksmų“ aprašomos pagrindinės ES sprendimų priėmimo procese dalyvaujančios institucijos ir tai, kaip įgyvendinami jų sprendimai.

• ką reikia žinoti apie mokesčius ar konkrečius jų aspektus?

• internetinė viktorina skirta vidurinių mokyklų moksleiviams, kad jiems būtų lengviau suprasti ES pagrindus. Ją galima surengti pamokose arba skirti namų darbams. Tai žaidimas, kurį galima žaisti kompiuteriu, planšete, išmaniuoju telefonu.

• pagrindinę informaciją apie ES pateikiamą  tinklalapyje, video, skaidrėse

Aktuali ir įdomi informacija mokiniams apie Europos Sąjungą:
https://www.what-europe-does-for-me.eu/lt/portal/2/0?fbclid=IwAR2559vvtRGxVakL8rX3M3CONE1XIoawIRbY9bmupVUEIVbc7vrQuoDWotA