Enter your search terms:
Top
 

Mokytojai ir gimnazijos tarybos

LIETUVIŲ KALBA

Urbelienė Viktorija, mokytoja
Ernesta Galdikienė, vyr. mokytoja
Charlampovičienė Jūratė, metodininkė
Untulienė Jūra, metodininkė

ANGLŲ KALBA

Jankuvienė Oksana, metodininkė, IIIA kl. klasės vadovė
Kažukauskienė-Deimantaitė Jolanta, metodininkė
Mickonienė Rita, vyr. mokytoja
Kalvaitienė Sigita, vyr. mokytoja

Taraškevič Viktorija, mokytoja
Gaubytė Vitalija, mokytoja, IF klasės vadovė

RUSŲ KALBA

Vilkuotienė Aleksandra, metodininkė, IIA/IIB klasių vadovė
Sinkevič Marta, vyr. mokytoja, IVA klasės vadovė

VOKIEČIŲ KALBA

Voitiuk Irina, mokytoja metodininkė

PRANCŪZŲ KALBA

Mažukėlytė Sigita, mokytoja

JAPONŲ KALBA

Besigirskienė Jūratė (būrelio vadovė)

ISTORIJA

Tamkevičiūtė Rūta, metodininkė, IVC klasės vadovė
Olbutas Mindaugas, ekspertas
Gasiul Erika, vyr. mokytoja

GEOGRAFIJA

Survila Martynas, mokytojas, IID klasės vadovas

MATEMATIKA

Deveikytė Jurga, metodininkė, IB klasės vadovė
Stasiūnaitė Lina, metodininkė, IIIC klasės vadovė
Šermokienė Vyda, vyr. mokytoja

Bagdonavičius Lukas, mokytojas

EKONOMIKA

Survila Martynas, mokytojas

BIOLOGIJA

Sėjūnienė Nijolė, metodininkė

CHEMIJA

Šileikienė Renata, metodininkė
Dudoit Teresė, vyr. mokytoja
 

FIZIKA

Diana Kraujalytė, vyr. mokytoja, IA klasės vadovė
Lukas Badonavičius, mokytojas
Ignas Gaižiūnas, mokytojas

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Čupajeva Inga, metodininkė
Pakalnis Adomas, vyr. mokytojas

MEDIJOS IR VISUOMENĖ

Šklėrius Povilas, mokytojas, IVB klasės vadovas

DORINIS UGDYMAS

Žižienė Violeta (tikyba), metodininkė
Dalinkevičius Justas (etika), mokytojas

DAILĖ

Sireikienė Violeta, metodininkė

TECHNOLOGIJOS

Kriukas Donatas, ekspertas, IIID klasės vadovas
Sireikienė Violeta, mokytoja

FOTOGRAFIJA

Karina Maskalenko, mokytoja

FILMŲ KŪRIMAS

Kopūstas Rytis, vyr. mokytojas, IC/IIIB klasių vadovas

MUZIKA

Bilevičiūtė Gabrielė, mokytoja, ID klasės vadovė

TEATRAS

Kopūstas Rytis, vyr. mokytojas, IC/IIIB klasių vadovas

FIZINIS UGDYMAS

Karalius Egidijus Juozas, metodininkas
Kuprys Kazimieras, ekspertas, IE klasės vadovas
Vaitkuvienė Alina, metodininkė, IIC/IIE klasių vadovė

Strumskytė-Razgūnė Jūratė, mokytoja