Enter your search terms:
Top
 

Priėmimas

  1. Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
  2. Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas prasideda nuo 2023 m. kovo 1 d. per sistemą https://svietimas.vilnius.lt/. Daugiau informacijos apie priėmimo datas pateikiama čia. Pagrindinis priėmimo etapas vykdomas iki gegužės 31 d.
  3. Prašyme eilės tvarka galima pasirinkti ne daugiau kaip tris mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją. Priskirtą mokyklą, pagal teritoriją, galima pažiūrėti čia.
  4. Pildant duomenis sistemoje būtina pasirinkti kalbą, kuria moko mokykloje. Taip pat prašome pateikti 2022-2023 m. m. I pusmečio/trimestro įvertinimų pažymą; dokumentus apie specialiuosius poreikius; pirmumo ir papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus.
  5. Informacija apie priėmimą bus pateikta 2023 m. birželio 3, 7, 13, 21  d. ir rugpjūčio 22 d.
  6. Daugiau informacijos apie priėmimą galima pasiteirauti gimnazijos raštinėje arba telefonu (8-5) 262 66 36.
  7. I-II klasės formuojamos atsižvelgiant 8 klasės metinius pasiekimus, antrąją užsienio kalbą; dorinį ugdymą bei išlaikant berniukų ir mergaičių proporciją klasėse / III-IV kl. – pagal mokinių individualius pasirinkimus.
2021 M. PRIĖMIMO Į MOKYKLAS GRAFIKAS
KAS TA MEDIJŲ KLASĖ?
MOKYMOSI SUTARTIS - PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS II DALĮ
MOKYMOSI SUTARTIS - PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ
III KLASĖS MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS (2022-2023 M. M.)