Enter your search terms:
Top
 

Švietimo pagalba

Mūsų gimnazijos specialistai, į kuriuos galite kreiptis dėl švietimo pagalbos mokiniui

Direktorės pavaduotoja ugdymui Žaneta 215 kab.

ugdymas@sneries.vilnius.lm.lt

Socialinis pedagogas Vytautas Visockas 216 kab.

vytautas.visockas@gmail.com

Psichologė Guoda Romaitė 212 kab.
psichologe@sneries.vilnius.lm.lt

Švietimo pagalbos planas ir Vaiko Gerovės komisijos veikla