Enter your search terms:
Top
 

Projektai: RENKUOSI MOKYTI – MOKYKLŲ KAITAI

RENKUOSI MOKYTI- MOKYKLŲ KAITAI

Kaitos projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Prie projekto kiekvienais metais prisijungia 15 mokyklų. Pokyčio projekto komandą kiekvienoje mokykloje sudaro: mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, trys mokykloje jau dirbantys mokytojai, „Renkuosi mokyti“ mokytojas ir šio mokytojo mentorius.

Projekto metu bus įgyvendinama inovatyvi profesinio tobulinimosi bei konsultavimo programa mokytojams, vadovams bei visai bendruomenei. Mokyklos vadovui ir pavaduotojui projektas suteikia tarptautinę vadybinių kompetencijų plėtros programą, parengtą su Didžiosios Britanijos organizacija „International Leadership Associates“; „Renkuosi mokyti!“ mokytojo mentoriui – tęstinę mentorystės programą; mokymus visai mokyklos bendruomenei; konsultavimą ir profesinę pagalbą planuojant ir įgyvendinant pokyčio projektą; išsamų mokyklos pažangos tyrimą, apimantį mokyklos bendruomenės bei mokinių apklausas, interviu bei fokus grupes; tęstinę mokymų programą trims mokyklos mokytojams.

Mokykla įgyvendindama šį pokyčio projektą dalyvauja jame du metus; suburia savo pokyčio komandą ir sukuria sąlygas jos nariams dalyvauti mokymų programose; įsitraukia į mokykloje atliekamo tyrimo rezultatų aptarimą ir bendradarbiauja su tyrėjais bei konsultantais.

Mūsų mokyklos pokyčio projektas

Pagrindinis iškeltas pokyčio projektas tikslas mūsų mokyklai – tai bendravimas. Bendravimo kompetencija yra be galo svarbi visose gyvenimo srityse. Mes turime mokėti kreiptis pagalbos ir ją suteikti, turime gebėti klausti ir pasitikėti vieni kitais. Gausioje mokyklos bendruomenėje šis įgūdis ypač reikalingas visiems jos nariams, mokytojams ir mokiniams. Turėdami drąsius ir tarpusavyje kokybiškai bendraujančius žmones, galime tikėtis tapti stipria ir tvirtą ryšį kuriančia bendruomene.

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos pokyčio komandos nariai yra: direktorė Jolita Marcinkevičienė, direktoriaus pavaduotojas Sigitas Kavoliūnas, mokytojai: Ignas Gaižiūnas, Erika Laučienė, Rytis Kopūstas, Jurga Deveikytė ir Laura Kvecė.

Projekto įgyvendinimo forma pasirinkta ugdant bendravimo kompetenciją, skiriant dėmesį komandiniams užsiėmimams ir mokymuisi kartu. Trečių gimnazinių klasių mokinių komanda tapo mentoriais vienai pirmokų klasei. Vyresnieji mokiniai buvo apmokyti įgūdžių, kurių reikia norint organizuoti veiklas, suburti komandą ir ją suvaldyti. Viena iš pirmų gimnazijos klasių suskirstyta į tris komandas, kiekviena jų turi savo mentorius, kurie projekto įgyvendinimo metu yra jų nuolatiniai palydovai.

Per šiuos mokslo metus jau įvyko valgio gaminimo kartu, piešimo ir matematikos mokymosi užsiėmimai. Veiklos vyksta pamokų metu. Ruošdami veiklas, trečiokai konsultuojasi su projektą kuruojančiais mokytojais, tačiau už įgyvendinimą ir išpildymą yra atsakingi mokiniai- mentoriai. Taip vyresnieji mokiniai mokosi planuoti ir spręsti kylančius sunkumus. Jaunesnieji mokiniai mokosi būti aktyviais dalyviais, įsitraukia į veiklas ir reflektuoja, mokosi būti komandos dalimi.

Nors pokyčio projektas dar tik įpusėjo, maži, bet reikšmingi pokyčiai jau akivaizdžiai pastebimi. Apie projektą informuoti mokiniams dėstantys mokytojai pastebi vaikų elgesio ir klasės klimato gerėjimą. Jaučiamas ryšys, sukurtas tarp vyresniųjų ir jaunesniųjų mokinių, domėjimasis artėjančiomis veiklomis. Po truputį judame link tikslo bendrauti kokybiškai, o šilto ryšio kūrimas mokykloje bus nuolat perduodamas vieni kitiems ir įsitraukusiųjų vis daugės!

Daugiau informacijos rasite projekto svetainėje: https://www.renkuosimokyti.lt/